Bize Ulaşın: (232)3478866-Mail:info@ozguryonetim.com

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi

       Apartman/bina/sitelerde 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca risk değerlendirmesinin yapılması standardı getirilmiştir.

       Apartman/bina/siteler için kontrol listesinin doldurularak yönetimde bulundurulması, belirli aralıklarla güncellenmesi ve bu değerlendirme sonucunda alınması öngörülen tedbirlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede bina ve tesislerin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi yapılarak kayıt altına alınmaktadır.

Back to Top